a tak się dobrze zapowiadała...
ja - i moje książki
ja - i moja rodzina
ja - i moje zwierzęta
inni o mnie
rozmaitości
trofea
Dorota Terakowska - strona główna


Monografia twórczości Doroty Terakowskiej

praca napisana pod kierunkiem dr Grzegorza Leszczyńskiego


Okłądki książek Baśnie mają zdolność "przekazywania zarówno znaczeń jawnych, jak ukrytych, jednoczesnego przemawiania do wszystkich warstw osobowości ludzkiej, przekazywania swych treści w taki sposób, że dostępne są w równej mierze nieuczonemu umysłowi dziecka, jak wysoko rozwiniętej umysłowości dorosłego". Stwierdzenie to pochodzi z pracy Cudowne i pożyteczne Brunona Bettelheima, która zrewolucjonizowała spojrzenie na funkcje literatury dziecięcej i młodzieżowej. Oddaje ono również doskonale charakter twórczości współczesnej pisarki Doroty Terakowskiej.

Dorota Terakowskajest krakowską dziennikarką, która twórczością literacką zajęła się w latach osiemdziesiątych. Jej pierwsza powieść, Władca Lewawu, ukazała się w 1989 roku, następnie, w niedalekich odstępach czasu, pojawiły się pozostałe: Córka Czarownic, Lustro pana Grymsa, W Krainie Kota, Samotność Bogów, Tam gdzie spadają Anioły. Utwory te należą do popularnego w ostatnich latach gatunku fantasy, którego najznamienitszym przykładem są dzieła J.R.R. Tolkiena. Wykorzystując konwencję baśniową, kreując obce krainy, przedstawiając burzliwe przygody bohaterów autorka przekazuje czytelnikowi treści niezwykle istotne, wskazuje na najważniejsze wartości w życiu człowieka, podsuwa obrazy i doświadczenia, jakich czytelnik potrzebuje w procesie kształtowania swego charakteru.
Niniejsza praca ma na celu przedstawienie całokształtu literackiej twórczości Doroty Terakowskiej, twórczości skierowanej do młodego czytelnika (Terakowska jest bowiem także autorką książek dla dorosłych Guma do żucia i Próba generalna). Jest próbą prześledzenia etapów ewolucji jej pisarstwa, wskazania na dominujące motywy oraz na sposoby wykorzystania licznych wątków pochodzących z różnych kultur i tradycji. Praca nie obejmuje ostatniego utworu (Tam gdzie spadają Anioły), gdyż wydany on został w czerwcu 1999 roku, kiedy monografia ta została już ukończona.Katarzyna Lesiuk, nr albumu 160810
Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki
Warszawa 1999


Poprzednia strona